Servicii Contabilitate Ploiești

Imagine contabilitate PloiestiAyatis SRL este o firmă de expertiză contabilă şi contabilitate, existentă pe piaţa din România încă din anul 2003 cu o experienţă în domeniul financiar-contabil de peste 25 de ani.

Este autorizată CECCAR şi oferă servicii complete de evidenţă contabilă precum:

 1. Contabilitate Primară
 2. Contabilitate Financiară
 3. Contabilitate de Gestiune
 4. Consultanță Resurse Umane
 5. Servicii de Personal
 6. Expertiză Contabilă
 7. Refacerea Contabilității
 8. Fuziuni, dizolvări, divizări și lichidări de firme

1. CONTABILITATE PRIMARĂ

 • Consiliere privind organizarea contabilităţii
 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare
 • Contabilitatea registrului de casă
 • Contabilitatea notelor de intrare-recepţie (nir-uri)
 • Întocmirea deconturilor de cheltuieli
 • Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare)
 • Întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie
 • Completarea de chitanţe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ
 • Întocmirea de ştate de plată, pontaje
 • Completarea registrului de evidenţă a salariaţilor

2. CONTABILITATE FINACIARĂ

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende
 • Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară
 • Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale
 • Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ
 • Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare
 • Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune către parteneri, furnizori sau clienţi externi
 • Lucrări specifice pentru participarea la licitaţii publice de oferte
 • Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii
 • Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil
 • Informări periodice privind schimbările legislaţiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului
 • Asistenţă în timpul controalelor organelor autorizate
 • Întocmirea de dosare credite şi leasing
 • Obţinerea de certificate fiscale
 • Întocmire, certificare şi bilanţului contabil

3. CONTABILITATE DE GESTIUNE

 • Evidenţa global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor
 • Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
 • Evidenţa analitică şi sintetică clienţi, furnizori
 • Evidenţa mijloace fixe, calculul amortizării
 • Întocmire certificare şi bilanţului contabil

4. CONSULTANŢĂ RESURSE UMANE:

 • Evaluarea împreună cu clientul a necesarului postului şi conceperea fişei postului
 • Consultanţă în aria resurselor umane
 • Servicii complete de salarizare şi menţinerea relaţiei cu ITM
 • Consultanţă privind salarizarea
 • Asistentă la controalele ITM în domeniul relaţiilor de muncă

5.SERVICII DE PERSONAL

 • Întocmirea Contractelor Individuale de Muncă
 • Evidenţa Fişelor de Post
 • Întocmirea Actelor adiţionale la contractele individuale de muncă
 • Întocmirea Deciziilor privind executarea contractelor individuale de muncă
 • Completarea Registrului General de Evidenţa a Salariaţilor
 • Întocmirea adeverinţelor de salariu
 • Sprijin în asigurarea copiilor după carnetul de muncă
 • Întocmirea adeverinţelor pentru dosarul de şomaj
 • Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul Beneficiarului
 • Întocmirea adreselor privind solicitarea informaţiilor din baza de date a ITM
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru contribuţiile şi taxele datorate către bugetul de stat aferente salariilor
 • Consultanţă privind întocmirea dosarelor de personal
 • Elaborarea fişelor fiscale

6. EXPERTIZĂ CONTABILĂ

 • Asistenţă privind organizarea contabilităţii
 • Analize economico-financiare
 • Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege
 • Alte activităţi cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă
 • Asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale
 • Expertiză contabilă amiabilă
 • Verificări contabile

7. REFACEREA CONTABILITĂŢII

Refacerea evidenţei contabile complete (refacerea contabilităţii din urmă) este un alt serviciu oferit de firmă noastră pentru societăţile care nu au avut evidenţa contabilă pentru o anumită perioadă (nu au avut contabil) sau au pierdut datele. Aceasta presupune:

 • Reintocmirea şi depunerea raportărilor privind obligaţiile salariale (întocmirea şi depunerea la organele competenţe a declaraţiilor rectificative pentru salariaţi: CAS, şomaj, sănătate şi ITM)
 • Reintocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative la administraţiile financiare a decontului privind tva – taxa pe valoarea adăugată
 • Reintocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative la administraţiile financiare a declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
 • Reintocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative la administraţiile financiare a declaraţiei privind impozitul pe profit
 • Refacerea balanţei de verificare

8. FUZIUNI, DIZOLVĂRI, DIVIZĂRI ŞI LICHIDĂRI DE FIRME

Ayatis SRL oferă servicii de întocmire a documentelor şi situaţiilor contabile pentru fuziuni, dizolvări, divizări şi lichidări de firme

{lang: 'ro'}